User

CSS Kodları Ve Anlamları
#1
Merhaba Ben MaseR. Bugün sizlere CSS Kodlarını ve anlamlarını paylaşacağım."Alıntıdır"

    LİNK ÖZELLİKLERİ
    a :Linkin, sayfa açıldığında tıklanmadan veya ümleç üzerine getirilmeden önceki durumudur.
    a:hover :Linkin imleç üzerine getirildiğindeki durumudur.
    a:active :Linkin tıklandığı andaki durumudur.
    a:visited :Linkin tıklandıktan sonraki durumudur.

    BİÇİMLENDİRME:
   color:Linkin rengini belirler.
   background-color:Linkin zemin rengini belirler.
    background-image:Linkin zeminine resim ekler(Bu animated-gif de olabilir.)
   text-decoration:Linkin altının,üstünün vs. çizgili olup olmayacağını belirler.
    font-weight:Yazının kalınlık veya inceliğini belirler.
    border:Linkin etrafına kenarlık ekler.
    display:Linki içeren hücre , satır vb. istenilen alanın seçilmesini sağlar.

    LİSTE ÖZELLİKLERİ
    disk:Liste biçiminin disk (içi dolu daire) şeklinde olmasını sağlar.
    circle : Liste biçiminin çember şeklinde olmasını sağlar.
    square : Liste biçiminin kare olmasını sağlar.
    decimal : Liste biçiminin rakamlardan oluşmasını sağlar.
    lower-roman : Liste biçiminin i,ii,iii gibi küçük roma rakamlarından oluşmasını sağlar.
    upper-roman : Liste biçiminin I,II,II gibi büyük roma rakamlarından oluşmasını sağlar.
    lower-alpha : Liste biçiminin a,b,c şeklinde küçük harf olmasını sağlar.
    upper-alpha : Liste biçiminin A,B,C şeklinde büyük harf olmasını sağlar.
   none : Listenin simgesiz olmasını sağlar.
    inside : Listenin ikinci satırının en soldan başlamasını sağlar.
    Outside : Listenin ikinci satırının ilk satır ile aynı yerden başlamasını sağlar.
   list-style-image : Liste biçiminin resim olmasını sağlar.

    KATMAN ÖZELLİKLERİ
    position:Katmanın yerinin belirlenmesini sağlar.
    absolute:Katmanın yerinin pencere esas alınarak belirlenmesini sağlar.
    relative: Katmanın yerinin bir önceki katman esas alınarak belirlenmesini sağlar.
    static:Katmanın yerinin sabit olarak (Varsayılan olan sol üst köşe) belirlenmesini sağlar.
    top:Katmanın üstten ne kadar aşağıda olması gerektiğini belirler.
    left:Katmanın soldan ne kadar içeride olması gerektiğini belirler.
    width:Katmanın genişliğinin ne kadar olacağını belirler.
    height:Katmanın yüksekliğinin ne kadar olacağını belirler.
   overflow:Katmanın belirtilen yükseklik ve genişliğe sığmayan kısmına ne olacağını belirler.
    auto:Otomatik olarak belirlenir.
    scroll:Kaydırma çubuğu ekleyerek görünmesini sağlar.
    visible : Katmanı belirtilen boyutların dışına taşırarak sığmayan yerlerin görünmesini sağlar.
   hidden:Sığmayan yerleri gizler.
    visibility:Katmanın görünebilirlik ayarını yapar.
    visible : Katmanın görünür olmasını sağlar.
   hidden:Katmanı gizler.
   z-index : Katmanların alttan üste doğru hangi sıra ile gösterileceğini belirler.1 değeri katmanın en altta olacağını belirtir.

   FONT ÖZELLİKLERİ
    font-family:Yazı türünü belirler.(Arial , Verdana gibi.)
    font-style:Yazının normal veya sağa eğik olmasını sağlar.
    font-variant:Yazının normal veya tümünün büyük harflerden oluşmuş olmasını sağlar.
    font-weight:Yazının kalınlık-inceliğini belirler.
    font-size:Yazının büyüklüğünü belirler.

    TEXT ÖZELLİKLERİ
   word-spacing : Kelimeler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.
    letter-spacing : Harfler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.
    text-decoration : Kelimenin altının , üstünün vs. çizili olup olmayacağını belirler.
    underline : Kelimenin altının (Satır altından) çizili olmasını sağlar.
    overline : Kelimenin üstünün (Satır üstünden) çizili olmasını sağlar.
    line-through : Kelimenin ortasından çizili olmasını sağlar.
    blink : Kelimenin yanıp sönmesini sağlar.(Netscape için)
    vertical-align : Metnin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirler.
    text-transform: Kelimelerin büyük harf veya küçük harflerden oluşmasını sağlar.
    capitalize : Kelimelerin ilk harflerinin büyük olmasını sağlar.
    uppercase : Kelimelerin bütün harflerinin büyük olmasını sağlar.
    lowercase :Kelimelerin bütün harflerinin küçük olmasını sağlar.
    none : Kelimelerin orjinal metindeki gibi olmasını sağlar.
    text-align: Metnin dikey olarak nasıl hizalanacağını belirler.
   left : Metni sola yaslar.
    right : Metni sağa yaslar.
    center : Metni ortalar.
    justify : Metni iki yana yaslar.
    text-indent : Metnin ilk satırının soldan ne kadar içerden başlayacağını belirler.
    line-height : Satırın yüksekliğini ayarlar.(Yüksek değer verildiğinde satırlar arasındaki boşluk artar.)
    first-line : Metnin ilk satırının biçimlendirilmesini sağlar.
    first-letter : Metnin ilk harfinin biçimlendirilmesini sağlar.

    İMLEÇ ÖZELLİKLERİ
   crosshair:İmlecin artı işareti şeklinde olmasını sağlar.
    auto:İmlecin metinde dikey çizgi ,boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.
    default:İmlecin hem metinde hem de boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.
    hand:İmlecin linkte olduğu gibi el şeklinde olmasını sağlar.
    move:İmlecin taşıma işareti şeklinde olmasını sağlar.
    ne-resize:İmlecin sağa yatık normal ok olmasını sağlar.
    nw-resize:İmlecin sola yatık normal ok olmasını sağlar.
   se-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ve sağa yatık normal ok olmasını sağlar.
    sw-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ve sola yatık normal ok olmasını sağlar.
     n-resize:İmlecin aşağıdan yukarıya doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
     s-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
    w-resize:İmlecin sola doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
     e-resize:İmlecin sağa doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
     text:İmlecin hem metinde hem de boş alanda metinde olduğu gibi görünmesini sağlar.
    wait:İmlecin meşgul animasyonuna dönüşmesini sağlar.
   help:İmlecin yardım-soru işaretine dönüşmesini sağlar

    ZEMİN ÖZELLİKLERİ
    background-color: Zeminin rengini belirler.
   #color : Renk adı.
    transparent: Zeminin saydam olmasını sağlar.
    background-image: Zemine resim yerleştirilmesini sağlar.
    url : Zemine yerleştirilen resmin adresi.
    background-repeat: Zemine yerleştirilen resmin nasıl yayılacağını belirler.
    repeat : Resmin bütün zemine yayılmasını sağlar.
    repeat-x : Resmin sol-üstten sağ-üste doğru yayılmasını sağlar.
   repeat-y : Resmin sol-üstten sol-alta doğru yayılmasını sağlar.
    no-repeat: Resmin yayılmadan orjinal boyutuyla görünmesini sağlar.
   background-attachment: Zemindeki resmin , sayfa kaydırma çubuğuyla hareket ettirildiğindeki durumunu belirler.
    scroll : Sayfa hareket ettirildiğinde zeminin de kaymasını sağlar.
   fixed: Sayfa kaydırılsa da zeminin sabit kalmasını sağlar
    background-position: Zemindeki resmin istenilen şekilde yerleştirilmesini sağlar.
    top : Resmi yukarı yerleştirir.
    center : Resmi ortalar.
    bottom : Resmi aşağı yerleştirir.
    left : Resmi sola yerleştirir.
    right: Resmi sağa yerleştirir.
    …px : Resmin soldan istenilen ölçüde içerde olmasını sağlar.

    TABLO ÖZELLİKLERİ
    margin : Tablo ile pencerenin kenarları arasında bırakılacak boşluğu belirler.
    margin-top : Tablo ile pencerenin üst kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
    margin-right : Tablo ile pencerenin sağ kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
   margin-bottom : Tablo ile pencerenin alt kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
    margin-left : Tablo ile pencerenin sol kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.

    padding : Tablo kenarları ile tablo içeriği (Yazı vb.) arasında bırakılacak boşluğu belirler.
    padding-top : Tablonun üst kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
    padding-right : Tablonun sağ kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
    padding-bottom : Tablonun alt kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
    padding-left : Tablonun sol kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.

    border : Tablonun kenarlarının şekillendirilmesini sağlar.

    border-top : Tablonun üst kenarının şekillendirilmesini sağlar.
    border-left : Tablonun sol kenarının şekillendirilmesini sağlar.
    border-bottom : Tablonun alt kenarının şekillendirilmesini sağlar.
    border-right : Tablonun sağ kenarının şekillendirilmesini sağlar.

    border-width : Tablonun kenarlarının kalınlığını belirler.
    border-top-width : Tablonun üst kenarının kalınlığını belirler.
    border-right-width : Tablonun sağ kenarının kalınlığını belirler.
    border-bottom-width : Tablonun alt kenarının kalınlığını belirler.
    border-left-width : Tablonun sol kenarının kalınlığını belirler.

border-style : Tablonun kenarlık türünü belirler.
border-top-style : Tablonun üst kenarlık türünü belirler.
border-right-style :Tablonun sağ kenarlık türünü belirler.
border-bottom-style : Tablonun alt kenarlık türünü belirler.
border-left-style : Tablonun sol kenarlık türünü belirler.

border-color : Tablonun kenarlarının rengini belirler.
border-top-color : Tablonun üst kenarının rengini belirler.
border-right-color : Tablonun sağ kenarının rengini belirler.
border-bottom-color :Tablonun alt kenarının rengini belirler.
border-left-color : Tablonun sol kenarının rengini belirler.

color : Tabloda geçen metnin rengini belirler.
width : Tablonon genişliğini belirler.
height : Tablonun yüksekliğini belirler.
Cevapla
#2
Konu sabitlendi.
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi