Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
VTMB - Klanları
#1
Bu yazıyı eski Nosferatu şimdi ki Toreador camelin camel olduğu zaman sampz forumda paylaşmıştı hoşuma gitmişti arşive atmıştım madem bir konuya başladık hazır yazılmışı varken yazmama gerek yok diye düşünüp burada paylaşıyorum.


Vampir Klanları/Irkları 

Vampir Toplulukları ve Klanları

Eğer bir yerde bir topluluk varsa, orda rekabet vardır. Vampire dünyasında da bu aynen böyledir. Vampirler günümüzde üç tarafa ayrılmışlardır. Camarilla, Sabbat ve Independent’lar. Her tarafta farklı sayıda Clanlar vardır. Clan kelimesinin Vampire’daki anlamı biraz daha farklıdır. Bir Clan, İlk Vampir Caine’in torunlarının birinden türemiştir ve genelde onun adını taşırlar. Mesela Caine’in 13 torunundan biri olan Ventrue’dan türeyen Vampirler “Ventrue” Clanına mensuptur.
 
Camarilla: 6 Clandan oluşan bir topluluktur. İnsanlıklarını kaybetmemeye uğraşırlar ve varlıkarını insanlardan gizlerler. Eğer bir Camarilla mensubu varlığını herhangi bir şekilde bir ölümlüye belli ederse, çok ağır cezalara çarptırılır (Şehrin Camarilla Prensinin insafına kalır). Camarilla’nın Vampire dünyasındanki gücü, daha çok kaba kuvvetten gelmez. Camarilla dünya üzerindeki insanları kontrol altına alarak politik üstünlük sağlamıştır. Bir Camariila şehrindeyseniz oranın Valisi, polisi, ambulansları ve hatta çöpçüleri bile Camarilla kontrolü altındadır.
 
Her şehri bir Prens yönetir. Şehrin en üst düzey kişisidir. Prensin üstünde Justicar’lar vardır. Justicarlar Camarilla’nın en üst düzey yöneticilerinin bulunduğu Inner Council’ın emirlerini yerine getirirler. Inner Council’ın kimlerden oluştuğu bilinmemektedir. Şehirlerde ise düzeni “Şerifler” sağlar. Şerifler daha çok ölümlü dünyanın polisleri gibidir.
 
Camarila’nın vampirler için kullandığı isim “Kindred”dır. Camarilla içinde asla “O bir Vampir.” denilmez. Bunun yerine: “O bir Kindred” denir. Camarilla’nın 6 tane geleneği vardır. Bu geleneklere Camarilla’nın iç kanunları da denebilir. Bu kanunlardan herhangi birini çiğnemek, başınıza çok kötü şeyler gelmesini sağlar.
 
Birinci Gelenek: Maskeli Balo. (Kindred olduğunu kimseye göstermeyeceksin)
 
İkinci Gelenek: Bölge (Senin bölgen seni alakadar eder. Bölgene gelen herkes sana saygı göstermelidir. Bölgende senin dediklerine karşı çıkılamaz)
 
Üçüncü Gelenek: Çocuk (Senden daha yaşlı birinden izin almadan çocuk yapamazsın. (Buradaki “çocuk yapma” sözü, bir insanı Vampir’e dönüştürmektir.). Eğer izinsiz çocuk yaparsan, sen ve çocuğun öldürülürsünüz)
 
Dördüncü Gelenek: Himaye (Senin Vampir yaptıkların senin çocuklarındır. Çocuğun eğitilene kadar senin gözetimin altındadır. Onun hatalarının cezasını sen çekersin)
 
Beşinci Gelenek: Misafirperverlik (Eğer bir şehre yeni gelmişsen, o şehrin yöneticisine kendini tanıtacaksın. Kabul görmeden, sen hiçbirşeysin)
 
Altıncı Gelenek: Yokediş (Kendi türünden birini yoketmeyeceksin. Yoketme hakkı senden yaşlılara mahsustur. Ancak aranızda en yaşlı olan “Blood Hunt” ilan edebilir. (Blood Hunt: Eğer bir Kindred Camarillaya karşı çok büyük bir suç işledi ise, Şehrin ileri gelenleri Blood Hunt ilan eder, ve o Kindred görüldüğü yerde öldürülür.) )
 
Camarilla’da altı Clan bulunmaktadır. Bunlar: Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Ventrue ve Tremere’dir.
 
 
 
Brujah: Çok iyi savaşçılardır ve Camarilla’nın ana dövüş gücüdür. Zayıf yönleri ise diğer Kindredlara nazaran kendilerini daha çabuk kaybetmeleridir. Brujah klanı, genel olarak asi ruhlu vampirlerden oluşur. Brujahlar, sosyal değişime kolaylıkla ayak uydururlar ve içlerinde Camarilla birliğine ait en güçlü vampirlerden bazıları yer alır. Birçok diğer vampir, Brujah’lardan “Punk’çı kanun kaçakları” diye bahseder.
 
Malkavian: Diğer vampirlere dahi korku salan bir klandır. Malkavian’ların hemen hepsi “deli” diye tanımlanabilecek derecede davranış bozukluğu sergiler. Ne zaman ne yapacakları belli olmadığı ve davranışlarının & tepkilerinin ne anlama geldiği asla tam olarak anlaşılamadığı için diğer vampirler Malkavian’lara dikkatle yaklaşır.
 
Nosferatu: İğrenç görünüşlü kanaliyazson fareleri. Yeraltında ve gizli yerlerde yaşarlar. İğrenç görünüşleri yüzünden Egolarını en iyi bastıran Clandır. Çoğu şeyi bilirler ve duyarlar. Diğer vampirler mecbur kalmadıkça onlarla iletişim kurmazlar.
 
Toreador: “Sanatçı vampirler” diye tanımlanırlar. Son derece kibar ve naziktirler. Oldukça zeki olan Toreador klanı üyelerinin her hareketinde tutku gizlidir.
 
Tremere: Büyücü Kindredlar. Camarilla’nın elindeki en tehlikeli silah. Müthiş zekaları ve politik oyunlardaki başarıları onları Camarilla’nın vazgeçilmez üyeleri yapıyor.Büyü konusunda uzmandırlar. Ritüeller ve büyüler aracılığıyla kanın diğer vampirlerce çok az bilinen birçok gücünü ortaya çıkarabilirler. Tremere klanının neler yapabileceğini bilenler, onlardan uzak durmaya özen gösterir.
 
Venture: Aristokratlar. Ventrue klanı, onurlu ve kibar olmasıyla ün yapmıştır. En eski zamanlardan beri liderlik duygularıyla hareket eden klan, vampirlerin geleceğini şekillendirebilmek için çalışır. Eski zamanlarda Ventrue üyeleri soylular ve prensler gibi güçlü kişiler arasından seçilirdi. Günümüzde soylu bir servete sahip olan klan, Camarilla’nın düzenini ve devamlılığını sağlayan anahtar güçtür.
 
SABBAT KLANI:
Sabbat’ın ifade ettiği anlam çoğu kişiye göre değişiktir. Genç bir Sabbat üyesi için tam bir parti salonu, yaşlılar içinse Antediluvianlara karşı savaşın en efektif yolu. Camarilla içinse tam bir korku kaynağı. Sabbat vampirleri insanlıklarını kaybetmiştir. Onlara göre Vampirlerin insanlardan gizlenmesinin gereği yoktur. Sabbattaki vahşetin boyu artık öyle derecelere gelmiştirki insanın tüylerini ürpertici sporlar geliştirmişlerdir kendilerine. Şehrin ortasında gerçek silahlarla Kovboyculuk oynamak, ölümlülere karşı vampirik güçlerini kullanarak futbol maçı yapmak (ve genelde maç sonunda bütün ölümlüleri parçalamak) ve çarpışan GERÇEK arabalar bunlardan bazılarıdır.
 
Sabbat bünyesinde sadece iki klan barındırmaktadır. Bu iki kurucu klanın adı “Lasombra” ve “Tzimische” dir. Bu iki kalnın yanında onlara hizmet eden “Antitribu” lar vardır. Antitribu nun anlamı, klanının mensup olduğu Sect’i terkedip karşı secte geçen vampirler. Bütün Camarilla clanlarının, Sabbat’a geçen antitribuları vardır. Sabbatın Vampirler için kullandığı kelime ilk vampir Caineden gelen “Cainite” dır.
 
Sabbatın dünya üzerinde en aktif olduğu mekan İspanyadır. Çünkü kurucu klan Lasombra’nın vatanı burasıdır. Sabbat’ın rütbeleri, Hristiyan alemindeki rahip sıfatlarıyla aynıdır (Bishop, Archbishop, Templar, Cardinal vs..). Bunun sebebi Sabbatı’ın Hristiyan dünyasına olan sempatisi değil, karanlık çağlar zamanında kiliseyi kontrol altında tutan Lasombra’nın alışkanlıklarıdır. Sabbat’ın genel felsefesi ise onları manipüle eden Yaşlı vampirlere karşı açılan bir savaştır. Onlara göre eğer bir Vampir diğerine söz geçirebiliyorsa bu onun yaşlı oluşundan değil, daha güçlü olmasındandır. Camarilla’dan, Independentlerden ve diğer bütün Vampirlerden nefret ederler. İnsanları ise onlar için sadece yemektir, onlara karşı hiçbir duygu beslemezler. Zaten Sectte geçirdikleri seneler ve aldıkları eğitim yüzünden insaını hiçbir duyguları kalmamıştır.
 
Advocatis Diabolus
Sabbatın en tehlikeli yanlarından biri ise bünyesinde barındırdığı “Infernalist”lerdir. Infernalistler İblislere ruhlarını satmışlar, ve bunun karşılığında inanılmaz şekilde güçlenmişlerdir. İnfrenalizm’i yaratan Tremere Antitribu klanının toptan yokoluşu bu gücün kısa sürdğünün ironik bir kanıtıdır. Fakat bu kısa süre içinde ellerindeki inanılmaz güç Camarilla’nın dizlerini titretmeye yeterdir.
 
 
 
Sabbat Clanları

Lasombra: Güç delisi Vampirler. Sabbatın kurucuları ve yöneticileridir. Güç için her şeyi yapabilirler. Şeytana ruhlarını satmak pahasına bile olsa. Zevke olan düşkünlükleriyle tanınır. İnsanlara tamamen sırt çevirmek yerine, onların ölümlülük ve zayıflıklarını kendi zevkleri için kullanırlar. Ölümsüz olmanın tadını sonuna kadar yaşamayı amaçlayan bir hayat tarzları vardır. Klan, karanlık güçler üzerinde hakimiyet sahibidir.
 
Tzimische: Sabbat’ın ruhu diye nitelenen Tzimisce klanı, vahşetiyle tanınır. “Discipline of Vicissitude” adlı doktrinlerine bağlı olarak, insan ve vampir bedenleri üzerinde birçok korkunç deney yaparlar. Bünyesinde birçok büyücü barındıran klan, et ve kemik üzerinde hakimiyet sahibidir. 13 Antediluvian arasında yer alan yaratıcılarının yakında uyanacağına dair söylentiler vardır.
 
Gangrel Antitribu: Camarilladaki kuzenlerinden daha vahşidirler. İnsanlığı bırakıp tamamen hayvansal dürtüleri geliştirmişlerdir. Geceleri çıplak ellerle kurbanlarını avlayıp sıcak kanla beslenmek en büyük zevkleridir.
 
Brujah Antiribu: Onlara Camarilladaki kuzenleri gibi asi demek büyük hata olacaktır. Onlar tamamen anarşist ve kaotik vampirlerdir. Çok iyi dövüşürler ve genelde insanlara bunu göstermekten zevk duyarlar.
 
Assamite Antitribu: Suikastçiler. Arap kökenli bu vampirlerin aldığı eğitim ve kanlarından gelen disiplinleri sayesinde onlardan korkmamak imkansızdır. Öldürme sanatının ustaları olan bu vampirler genelde “göze batan” şahısları ortadan kaldırırlar.
 
Toreador Antitribu: Onlar için sanatın farklı bir anlamı vardır. Onlar için yüzülmüş insan derileri veya işkence sırasında çığlık atam insanlarda pekala güzel sanat olabilirler.
 
Nosferatu Antitribu: Camarilladaki kuzenlerine en fazla benzeyen antitribudur. Tek farkları insanlığa inanmayışları ve lağım faresi olarak yaşamayı benimsemeleridir.
 
Malkavian Antitribu: Onlardaki delikik inanılmaz boyutlar almış ve sapıklığa dönüşmüştür. İnsanları delirtmekten büyük zevk duyarlar. O kadar manyaktırlarki Sabbat üyeleri onlara ihtiyaç olana kadar onları zindanlara kapatır.
 
Ravnos Antitribu: Göçebe yaşıyan çingeneler. Şeyanın kendisinden bile kurnaz ve aldatıcı oldukları söylenir.
 
Ventrue Antitribu: Şovalyeler. Tamamen ortaçağ şovalyeleri gibi davranırlar. Onurları ve kılıçları onlar için hayatlarındaki en önemli şeylerdir.
 
Salubri Antitribu: Camarillayı yoketmek onların en büyük amaçlarıdır. Bu garip savaşçıların savaşırken alınlarında üçüncü bir gözün açıldığına şahit olanlar vardır.
 
Blood Brothers: Tremere Antitribu tarafından büyüyle yaratılmış ve savaşmaktan başka bir işe yaramıyan vampirler. Başka işe yaramamalarına rağmen tek işlevlerini çok iyi yerine getirirler.
 
Harbingers of Skulls: secte yeni katılan bu vampirler hakkında fazla birşey bilinmemektedir. Cesetler gibi görünüşleri ve Necromatik güçleri vardır.
 
Kiasyd: Sabbat Scholarları. Bir bakıma wise vampirler. Bilinmeyen şeyleri danışmak için birebirdirler.
 
Serpents of Light: Voodoo büyüleriyle uğraşırlar. Garip giyinişleri ve yılanlara olan sempatileri ile bilinirler.
 
Panders: Klanı olmayanların klanı. Kural çok basittir.” Ne olduğunu bilmiyorsan, sen bir Pandersın”
 
Bu sectlere girmeyi reddetmiş veya sectlere alınmamış olan klanlara Independentlar denir, bir klanın Independent olma sebebi genelde çok özel ve sadece kendini ilgilendiren amaçları olması, kötü ünü veya basitçe sectler için çok güçlü olması olabilir. Öte yandan klanından çıkıp “yanlız takılmayı” tercih eden Vampirlere ise Anach denir. Bu tür bir Vampir olmak için ya çok güçlü olmalısınız, ya arkanızda çok güçlü birileri olmalı. Yada her ikisi…
 
 
 
INDEPENDENT KLANLAR

Assamite: Orta doğu kökenli Vampirlerdir. Yüzyıllar boyunca kiralık suikastçiker olarak çalıştılar. Yakın zamanda üstlerindeki lanetin kalkmasıyla eski hallerinden çok daha korkunçlar. Bütün kendi içlerinde çok dürüst ve onurlu olmalarına rağmen diğer vampirlere karşı merhametleri yoktur. Independentlar arasında en çok korkulanlardır.
 
Settite: Mısır kökenli olan bu vampirler Camarilla ve Sabbat tan çok daha eski olduklarını ve çok daha büyük amaçlara hizmet ettiklerini iddia ederler. Davranışları aynı yılanlara benzer. Settite’lar kadar iki yüzlü yalancı ve güvenilmez klan yoktur. Eskilerin şöyle bir sözü vardır: “Eğer ortada bir sorun varsa, Settite’ları suçlayın.”
 
Giovanni: Klandan çok bir aileye benzerler. Embrace edilenler zaten ölümlüyken de Giovanni ailesinindendirler. Daha çok bir mafyayı andıran bu güçlü Necromancerların iki amacı vardır. Güç ve para elde etmek ve ölümün sırrını çözebilmek. Herhangi bir secte üye olmamalarına rağmen istedikleri zaman müttekfik bulabilmişlerdir.
 
Ravnos: Hint ve çingene kökenlidirler. Hayatlarındaki en büyük amaçlar suç işlemek ve kuralları bozmaktır. klan içi organizasyon çok zayıftır fakat bireysel olarak çok güçlü ilizyonistlerdir. Sabbat ve Camarilla bölgelerine girmekte bir sakınca görmezler, sonuçta biraz tehlike olmadımı suçun zevki nasıl çıkar.
 
Gangrel: En yeni Independent olmuş klandır. Yakın bir zamana kadar Camarilla üyesi olan Gangreller bilinmeyen bir sebepten dolayı bütün politik desteklerini ve haklarını geri çekip Sectten ayrılmışlardır. Tüm vampirler arasında, içgüdülerine ve doğalarına en bağlı klandır. Doğa içinde yaşamayı şehirde yaşamaya tercih ederler. Nasıl ve neden olduğu bilinmese de, Gangrel klanına kurtadamlar ve kurtlar dokunmamaktadır. Şekil değiştirme konusunda özel yeteneklere sahip olan klanın üyeleri, yarasa veya kurda kolayca dönüşebilirler. Klan, son zamanlarda başlarına gelen (ve ne olduğu tam oalrak bilinemeyen) kötü bir olay yüzünden, Camarilla’dan uzaklaşmıştır.

Not : Toreador Bu yazıyı başka hiçbir yerde yazmadım eğer yazı  seninse üzerinden prim yapmadım haberin olsun sadece arşivimi burada açtım.
Cevapla
#2
(28-12-2015, Saat: 08:00)Brujah Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Not : Toreador Bu yazıyı başka hiçbir yerde yazmadım eğer yazı  seninse üzerinden prim yapmadım haberin olsun sadece arşivimi burada açtım.

yok yazı benim değil ama güzel bir rehber
Cevapla
#3
Ravnos'un tek sevmediğim yanı Çingene olması.
Bul
Cevapla
#4
Yakında VTMB ile ilgili bir girişimimiz olucak Anarhcs olarak elinde güzel grafik vs. mod olan ulaşırsa sevinirim.
Cevapla
#5
Servermi kurcanız yoksa KLANMI ?
Eski Nick - CaPTaiN
Bul
Cevapla
#6
Topluluk olma fikrini düşünüyoruz fakat bizim bu proje samp ile ilgili değil VTMB'nin türkçe yamasını yapmak ve her bölümünü anlatarak çekmek gibi birşey toplandık 2 gündür uğraşıyoruz düzgün birşey çıkması tek ümidim.

Bu arada captain profil foton güzelmiş Skelter'ı çağrıştırdı.
Cevapla
#7
(29-12-2015, Saat: 09:51)Brujah Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Topluluk olma fikrini düşünüyoruz fakat bizim bu proje samp ile ilgili değil VTMB'nin türkçe yamasını yapmak ve her bölümünü anlatarak çekmek gibi birşey toplandık 2 gündür uğraşıyoruz düzgün birşey çıkması tek ümidim.

Bu arada captain profil foton güzelmiş Skelter'ı çağrıştırdı.

belki ben de katılırım
Cevapla
#8
Türkçe yama çevirisine başladık fakat malkavian diyalohları çok ağır yazılmış deyim falan kullanmışlar o biraz uzun sürebilir fakat klanların tanıtım videolarında gerçekten yardımın dokunabilir 15+ üstü klan var tek tek her klan ile 10 dk oynayıp anlatmak için ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi (karakter geliştirme kısmı,klanların aileleri brujah = special force gibi) yapmışken detaylı hakkını vererek yapmak istiyoruz iş olsun diye değil videoları tüm frp,fantastik forumlarda sosyal medyada reklamlayarak izlenme sayısı arttırmayı planlıyoruz türkçe yama bitince açılacak olan sitemize yüklemeyi tamamlıyoruz acelemiz yok bu konuda yavaş olsun temiz olsun aktif olunca sana haberirim işin yoksa o ara.

@captain hacım o profil resmindne baska bulamadın mı ben sana atarım istersen kafam karışıyor Big Grin
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  VTMB : Türkçe Yama Brujah 9 12,843 10-09-2017, Saat: 11:40
Son Yorum: Dagon
  Hangi Klana Aitsin ? VTMB Brujah 1 3,073 29-12-2015, Saat: 23:17
Son Yorum: Toreador

Hızlı Menü: